Informácia o výrubu náletových drevín

12.01.2018 12:28

Z dôvodu opakovaných  telefonických atakov zo strany niektorých spoluvlastníkov LPPS dávam na vedomie informáciu o výrube náletových drevín  k.ú. Matiašovce.   

 

2018-01-08-181323-Rozhodnutie_-_v__rub_drev__n_-_POLES.pdf (378062)

2018-01-11-114340-Rozhodnutie_-_v__rub_drev__n_-_Zibura.pdf (364464)2

018-01-11-114534-Rozhodnutie_-_v__rub_drev__n_-_Obrokta.pdf (365459)