L 145C Ročný plán pestovnej činnosti a ostatnej činnosti na rok 2018, prebierky, prerezávky, rubná ťažba predpis LHP na roky 2015 -2024

19.03.2018 14:19

Rámcová kalkulácia nákladov na pestovnú činnosť v lsných porastoch v obhospodarovaní LPPS Matiašovce

Rámcová kalkulácia rezerva PČ 2019 7845 € s DPH.docx (57858)

 

L 145C Ročný plán pestovnej činnosti a ostatnej činnosti na rok 2018, prebierky, prerezávky, rubná ťažba predpis LHP na roky 2015 -2024

 

Scan0001.jpg (267942)

Scan0005.jpg (237041)

Scan0006.jpg (373934)

Scan0007.jpg (451612)

Scan0008.jpg (561427)

Scan0009.jpg (408354)

Scan0004.jpg (239500)

Scan0003.jpg (259423)

Scan0002.jpg (372162)