O Z N A M - GDPR

23.05.2018 09:13

Podľa ustanovení nariadenia europského parlamentu a rady (EÚ) 2016/676 z 27.04.2016 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ( ďalej len GDPR) a podľa ustanovení zákona 18/2018 z 29.11.2017 o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov od 25.05.2018 nebude LPPS Matiašovce zverejňovať osobné údaje bez písomného súhlasu  dotknutých osôb, doposiaľ zverejnené údaje budú vymazané.

 

Za porozumenie ďakujem                                                                                                                                           Mgr. Michal Jakubkovič

                                                                                                                                                                                      predseda LPPS Matiašovce