Vydaný súhlas na ťažbu úžitkového a palivového dreva na za rok 2018

07.05.2018 00:00