Zápisnica a uznesenie z vykonanej výborovej schôdze a schôdze dozornej rady zo dňa 25.01.2018 konanej v čase od 18.00 hod. v kancelárii LPPS Matiašovce

05.02.2018 10:54

4-11 Zápisnica.doc (65024)