Zápisnica z valného zhromaždenia LPPS Matiašovce zo dňa 12. júna 2022, správa výboru, správa OLH, správa DR

10.08.2022 21:14

Zápisnica z VZ rok 2021.pdf (259713)
Správa výboru rok 2021.pdf (1737017)
Správa OLH rok 2021.pdf (1271893)

Správa DZ rok 2021.pdf (43646)