Zápisnica z valného zhromaždenia LPPS Matiašovce zo dňa 12.9.2021

20.12.2021 20:26

Finančná správa za rok 2020, LPPS Matiašovce.pdf (155587)

Správa dozornej rady 2020 PS LPPS Matiašovce.pdf (150674)
Zápisnica z VZ 12.9.2021.pdf (542045)