Zápisnica zo stretnutia vlastníkov vybraných parciel- Zadný vrch

06.12.2018 07:43

Zápisnica 3.11.2018 z.docx (13386)