Zhromaždenia vlastníkov lesov LPPS Matiašovce dňa 17.03.2018

21.03.2018 10:53

4-14 POZVÁNKA LPPS.doc (52736)

predaj drevej hmoty za rok 2017.docx (20809)

Správa dozornej rady pre Lesopôdohospodárske pozemkové spoločenstvo 2017.docx (17697)

 

Správa o činnosti LPPS za rok 2017

Scan0002.jpg (643071)

Scan0005.jpg (695243)

Scan0006.jpg (474826)

Správa o hospodárení za rok 2017.docx (15356)

4-14 Zápisnica.doc (68096)