Zmena úradných hodín

21.12.2017 14:58

Lesopôdohospodárske pozemkové spoločenstvo Matiašovce

Hlavná 74/43, Matiašovce, PSČ: 059 04

_____________________________________________________________________

 

Ú R A D N É  H O D I N Y

 

Pondelok: nestránkový deň

Utorok :   08:00- 11:00  hod.

Streda:     nestránkový deň

Štvrtok:   08:00- 11:00  hod.

Piatok:     nestránkový deň

 

                                                                                                     Mgr. Michal JAKUBKOVIČ

                                                                                                      predseda LPPS  Matiašovce

_____________________________________________________________

kontakt: Lesopôdohospodárske pozemkové spoločenstvo Matiašovce, Hlavná 74/43,

               Matiašovce, PSČ: 059 04,  IČO: 319 889 62, DIČ: 2020710142

mobil:     +421 948 150 405, e-mail: lpps.matiasovce@gmail.com