Vitajte na stránkach LPPS Matiašovce

Názov:         Lesopôdohospodárske pozemkové spoločenstvo Matiašovce
Sídlo:           Hlavná 74/43 ,059 04 Matiašovce
 
 Web: www.lppsmatiasovce.webnode.sk ;  E-mail: lpps.matiasovce@gmail.com, tel. kontakt: +421 948 150 405
 
IČO: 31988962
DIČ: 2020710142,
IČ DPH : neplatca DPH
 
Bankové spojenie:    IBAN:SK60 0900 0000 0000 9328 7994; SWIFT/BIC: GIBASKBX
 
 
 
Register pozemkových spoločenstiev Ministerstvo vnútra; Obvodného úradu v Kežmarku, pozemkový a lesný odbor, okres Kežmarok; registračné číslo: R - 021/703
Deň zápisu do registra pozemkový spoločenstiev: 1. 8. 1995
Preregistrované dňa 17. 3. 2019 podľa zákona o pozemkových spoločenstvách 97/2013 Z. z. doplnení neskoršími predpismi v zmysle §2 ods. d)
 
Právna forma: 271. 1 – spoločenstva vlastníkov pozemkov , bytov a pod.
Hlavná činnosť (SKNACE): 02100 – lesné hospodárstvo a ostatné služby v lesníctve