Zmluva o PS z dňa 2.8.2020

Zmluva o PS z 2.8.2020.pdf (804,6 kB)

 

Zoznam legislatívy k činnosti pozemkových spoločenstiev:

 

Zákon o pozemkových spoločenstvách 97/2013 Z. z.

→ Novelizovaný 34/2014 Z. z.

→ Novelizovaný 110/2018 Z. z.

→ Novelizovaný 91/2020 Z. z.

Link: https://www.epi.sk/zz/2013-97

 

Zákon o lesoch 326/2005 Z. z. (17 novelizácií)

Link: https://www.epi.sk/zz/2005-326

 

Zákon o lesnej stráži 397/2006 Z. z.

Link: https://www.epi.sk/zz/2006-397

 

Zákon o poľovníctve 274/2009 Z. z.

Link: https://www.epi.sk/zz/2009-274

 

Zákon o nájme poľnohospodárskych pozemkov 504/2003 Z. z.

Link: https://www.epi.sk/zz/2003-504

 

Zákon o účtovníctve: 431/ 2002 Z. z.

Link: https://www.epi.sk/zz/2002-431