Členovia výboru:

1. Ing. Matúš Komiňák  – predseda
↘ predseda PS, zodpovedný za administratívne a organizačné záležitosti PS, kontakt s inštitúciami
2. Ing. Tomáš Veselovský, PhD.  - podpredseda, pokladník
↘ podpredseda, zodpovedný za administratívne a organizačné záležitosti PS, pokladník 
3. Ján Draxler  - člen výboru
↘ 
4. Pavel Soja  - člen výboru
↘ 
5. František Kuchta  - člen výboru
↘ 
 
Členovia dozornej rady:
1. Tomáš Ovšonka  - predseda DR
↘ dozorovanie činnosti výboru, prijímanie podnetov na kontrolu od podielnikov, komunikácia s inštitúciami
2. František Lopata - člen DR
↘ dozorovanie činnosti výboru
3. Miroslav Mačura  - člen DR
↘dozorovanie činnosti výboru
 
 
Odborný lesný hospodár:
podľa vyhlášky o odbornom lesnom hospodárovi 451/2006 Z. z.
Ján Draxler, číslo osvedčenia: 94/1966-OLH vydané v roku 1996
 
Členovia lesnej stráže:
podľa vyhlášky o lesnej stráži 397/2006 Z. z.
 Ing. Tomáš Veselovský, PhD.:
 Mgr. Michal Jakubkovič
 
Finančné a daňové náležitosti
WELCOME, spol.s r.o.; IČO: 36470732; IČ DPH: SK2020019243
Archanjel Slovakia, s. r. o.; IČO: 49122478; IČ DPH: SK2023281282Členovia výboru:
1. Ing. Matúš Komiňák (7. 8. 1991) – predseda
↘ predseda PS, zodpovedný za administratívne a organizačné záležitosti PS, kontakt s inštitúciami
2. Ing. Tomáš Veselovský, PhD. (20. 7. 1982) - podpredseda, pokladník
↘ podpredseda, zodpovedný za administratívne a organizačné záležitosti PS, pokladník 
3. Jozef Obrokta (20. 2. 1960) - člen výboru
↘ organizácia a riadenie brigádnickej činnosti, spolupráca s poľovným združením
4. Pavel Soja (30. 9. 1977) - člen výboru
↘ vnútorné predpisy a smernice
5. Ján Martančík (30. 3. 1955) - člen výboru
↘ evidencia podielnikov
 Ján Martančík (30.3.1955) - náhradník
 
Členovia dozornej rady:
1. Tomáš Ovšonka (27.4.1984) - predseda DR
↘ dozorovanie činnosti výboru, primanie podnetov na kontrolu od podielnikov, komunikácia s inštitúciami
2. Peter Bachelda(10.6.1980) - člen DR
↘ dozorovanie činnosti výboru
3. Miroslav Mačura (29.5.1961) - člen DR
↘dozorovanie činnosti výboru
 František Lopata (nečlen PS) - náhradník
Odborný lesný hospodár:
podľa vyhlášky o odbornom lesnom hospodárovi 451/2006 Z. z.
Ján Draxler, číslo osvedčenia: 94/1966-OLH vydané v roku 1996
Členovia lesnej stráže:
podľa vyhlášky o lesnej stráži 397/2006 Z. z.
 Ing. Tomáš Veselovský, PhD.:
 Mgr. Michal Jakubkovič
Finančné a daňové náležitosti:
Archanjel Slovakia, s. r. o.; IČO: 49122478; IČ DPH: SK2023281282