Novinky

Pozvánka na valné zhromaždenie 2.8.2020

05.07.2020 14:05
Pozvánka na VZ 2.8.2020 na úradnú tabuľu.pdf (126497)

OZNAM

23.03.2020 20:35
Výbor LPPS Matiašovce oznamuje svojim členom, na základe nariadení a obmedzení vydanými vládou Slovenskej republiky z dôvodu aktuálnej situácie v SR  spôsobenou pandémiou koronavírusu ( covid- 19), nie je možne zvolávať zhromaždenia osôb. Z uvedeného sa zhromaždenie podielnikov LPPS...

Zápisnica zo stretnutia výboru LPPS Matiašovce zo dňa 18. januára 2020

23.03.2020 20:34
Zapisnica z výboru 18.1.2020.docx (104115)

Pozvánka - 2 čiastkové zhromaždenie LPPS Matiašovce 28.07.2019

21.07.2019 20:38
Pozvánka - 2 čiastkové zhromaždenie LPPS Matiašovce 28.07.2019 o 13.00   4- 10 -2 Pozvánka - zhromaždenie 2019.doc (59904)

Pozvánka - Zhromaždenie LPPS Matiašovce 07.07.2019

07.06.2019 09:29
Pozvánka - 1 čiastkové zhromaždenie LPPS Matiašoce 07.07.2019 o 13,00 hod. 4- 10 Pozvánka - zhromaždenie 2019.doc (59904)

Schôdze výboru a DR + Zápisnica v roku 2019

18.04.2019 09:25
Schôdza výboru a DR dňa 29.5.2019 4-8 Pozvánka - výborová schôdza.doc (53760) 4-8 Zápisnica.doc (59904) Schôdza výboru a DR dňa 16.05.2019 4-7 Pozvánka - výborová schôdza.doc (52736) 4-7 Prezečná listina.doc (75776) 4-7 Zápisnica.doc (60928) Schôdza výboru a DR dňa 25.04.2019 4-6 Pozvánka -...

Zoznam žiadosti na samovýrobu drevnej hmoty 8-2019

29.03.2019 00:00
Zoznam žiadateľov na samovýrobu palivového dreva 8-2019  Zoznam -žiadosti -2019.docx (31306)

Zhromaždenie LPPS Matiašovce dňa 17.03. a 24.03.2019

26.03.2019 00:00
Zhromaždenie LPPS Matiašovce dňa 17.03. a 24.03.2019  4-Zápisnica.doc (72704) 4- Pozvánka - zhromaždenie 2019.doc (61952) Správa o činnosti LPPS za rok 2018.docx (24952) Správa o finančnom hospodarení za rok 2018.docx (14023) Správa DR.jpg (696197) Predaj DH za rok 2018.xlsx (14535) 1-2-19...

Zoznam členov a podiely v LPPS Matiašovce pre rok 2019, Zoznam listov vlastníctva súkromných vlastníkov lesnej pôdy v k.ú. Matiašovce

25.03.2019 14:48
Zoznam členov a podiely členov LPPS Matiašovce pre rok 2019 NOVÝ Zoznam podielníkov 2019.xls (160768)   Zoznam listov vlastníctva súkromných vlastníkov  Zoznam LV súkromných vlastníkov OK.docx (18171)  

Stanovy a Zmluva o pozemkovom spoločenstve LPPS Matiašovce platné od 24.03.2019

25.03.2019 14:41
Stanovy LPPS Matiašovce platné od 24.03.2019 16-3 LPPS -Stanovy.docx (222095) Zmluva o pozemkovom spoločenstve platné od 24.03.2019 Zmluva o zalozeni PS -oprava.doc (1622528) Detail pozenkového spoločenstvá Scan0012.jpg (455217)   Zákon č. 97/2013 Z.z. z 26.3.2013 o pozemkových...
<< 1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>